Tukipooli

Tiesitkö, että sitoutuneelle harrastajalle voit hakea seuran tukipoolista avustusta jäsenmaksun
maksuun. Avoimen hakemuksen voi lähettää tukipooli@kaana.fi. Hakemukset käsitellään luottamuksella ja valintaprosessi tehdään nimettömänä.

Avustuksen myöntämisen kriteerit:
- innokkuus ja sitoutuneisuus harrastukseen
- taloudelliset perusteet
- saako avustusta muualta tai muihin lajeihin