Tukipooli

Tiesitkö, että sitoutuneelle harrastajalle voit hakea seuran tukipoolista avustusta jäsenmaksun
maksuun. Tukipoolin varat on saatu Jalkapallosäätiöltä vähävaraisten tai syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten jalkapallotoiminnan edistämiseen. Avoimen hakemuksen voi lähettää tukipooli@kaana.fi. Hakemukset käsitellään luottamuksella ja valintaprosessi tehdään nimettömänä.

Avustuksen myöntämisen kriteerit:
- innokkuus ja sitoutuneisuus harrastukseen
- taloudelliset perusteet
- saako avustusta muualta tai muihin lajeihin