Toimihenkilöt

Toimihenkilöiden tehtävät

Johtokunnan jäsenet
- johtokunnalle kulloinkin vahvistetun työnjaon mukaisesti

Joukkueenjohtaja
- oman joukkueen pelaaja- ja toimihenkilöluettelon jatkuva ajan tasalla pitäminen (MyClub)
- joukkueen jäsenmaksu-, lisenssi- ja vakuutustilanteen seuranta (MyClub)
- varainhankinnan organisointi yhdessä talousvastaavan kanssa
- mahdolliset matka-, ruokailu- yms. järjestelyt pelimatkojen aikana
- tiedottaminen joukkueen sisällä, seuran sisäisissä sidosryhmissä sekä johtokunnalle
- joukkueen toiminnan organisointi siltä osin, kuin kyse ei ole valmentamisesta tai peluuttamisesta
- pelinohjaajan hankkiminen kotipeleihin
- kentän kunnostuksen organisointi kotipeleissä
- mahdollisten joukkuepalaverien, illanviettojen tms. järjestelyt
- Kaikki Pelaa -pelisääntöjen laatiminen joukkueelle yhteistyössä valmentajien kanssa
- toimintasuunnitelman (seuran toimintakalenterin ajankohdat huomioiden) laatiminen

Joukkueen valmentaja
- joukkueen valmennuksen suunnittelu ja toteutus
- joukkueen peluuttamisen suunnittelu ja toteutus
- pelaajien ja vanhempien käyttäytymisen valvonta peleissä ja harjoituksissa ja tarpeen vaatiessa puuttuminen siihen yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
- joukkueen ja sen yksittäisten pelaajien palkitseminen yhdessä muiden joukkueen toimihenkilöiden kanssa
- ottelutulosten merkitseminen tasoon sekä TUNL-sivustolle
- joukkueella voi olla pää- tai vastuuvalmentaja ja lisäksi apuvalmentajia

Huoltaja
- varusteiden hankinta ja kunnossa pitäminen
- pelaajien pelikunnosta huolehtiminen peleissä ja turnauksissa (juottaminen, syöttäminen, pikku vammojen hoito, varusteiden hoito jne.)
- huoltolaukun sisällöstä huolehtiminen ja EA-laukun pelipaikalla olon varmistaminen
- avustaa tarvittaessa valmentajaa harjoituksissa

Rahastonhoitaja
- joukkueen varojen hallinta ja varainhankinnan organisointi Joukkueenjohtajan kanssa
- joukkueen talousarvion tekeminen
- Joukkueen vuosittaisen tilinpäätöksen tekeminen


Buffetvastaava
- Buffet- ja tehtävälistojen laatiminen sekä  toimittaminen joukkueelle hyvissä ajoin ennne buffetin järjestämistä
- Buffetin toiminnan sekä voimassa olevien hygieniasääntöjen ohjeistaminen ja noudattamisen valvominen
- Joukkueen buffettarvikkeiden säilyttäminen
- Seuran omaisuutta olevien buffet tarvikkeiden toimittaminen buffettiin ja käytön jälkeen takaisin paikalleen palauttaminen käyttökunnossa
- Buffetvastaavan tärkein tehtävä on buffettien organisointi ja valvominen. Tarkoitus ei ole huolehtia tehtävistä yksin vaan hän voi jakaa tehtävät joukkueen muille vanhemmille


Joukkueella voi olla tarpeen mukaan myös muita toimihenkilöitä