Toimihenkilöt

Seuran toiminta perustuu vapaaehtoisten toimihenkilöiden työpanokseen, ilman heitä ei olisi seuraa. Toimihenkilöille ei makseta palkkaa tai palkkiota työstään joukkueen hyväksi

Toimihenkilöiden tehtävät

Johtokunnan jäsenet
- johtokunnalle kulloinkin vahvistetun työnjaon mukaisesti

Joukkueenjohtaja
- oman joukkueen pelaaja- ja toimihenkilöluettelon jatkuva ajan tasalla pitäminen (MyClub)
- joukkueen tapahtumien vieminen myClubiin ja muutosten päivittäminen
- joukkueen jäsenmaksu-, lisenssi- ja vakuutustilanteen seuranta (MyClub)
- joukkuekokoonpanojen ja tulosten ilmoittaminen järjestelmiin 
- oman joukkueen toiminnasta tiedottaminen sekä vanhempainiltojen järjestäminen
 
- joukkueen yhdyshenkilö johtokuntaan 
- mahdollisten joukkuepalaverien, illanviettojen tms. järjestelyt
- varainhankinnan organisointi yhdessä talousvastaavan kanssa
- mahdolliset matka-, ruokailu- yms. järjestelyt pelimatkojen aikana
- toimintasuunnitelman laatiminen (seuran toimintakalenterin ajankohdat huomioiden) 
- joukkueen toiminnan yleinen organisointi siltä osin, kuin kyse ei ole valmentamisesta tai peluuttamisesta

Joukkueen valmentajat
Jokaisella joukkueella on yksi nimetty vastuuvalmentaja sekä muita valmentajia.
Vastuuvalmentaja
- vastaa joukkueen valmennuksellisesta linjasta
- laatii kausisuunnitelman yhdessä muun valmennuksen kanssa
- joukkueen valmennuksen ja peluuttamisen suunnittelu ja toteutus yhdessä muun valmennuksen kanssa
- vastaa peluuttamisesta
- pelaajien ja vanhempien käyttäytymisen valvonta peleissä ja harjoituksissa ja tarpeen vaatiessa puuttuminen siihen yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
- joukkueen ja sen yksittäisten pelaajien palkitseminen yhdessä muiden joukkueen toimihenkilöiden kanssa
Valmentaja
- auttaa kausisuunnitelman laatimisessa
- suunnittelee ja toteuttaa harjoitukset yhdessä vastuuvalmentajan kanssa
- auttaa peluuttamisessa

Huoltaja
- varusteiden hankinta ja kunnossa pitäminen
- harjoitusten ja pelitapahtumien sujuvoittaminen (kengännauhojen sitominen, pikkuvammojen hoito, juottaminen)
- huoltolaukun sisällöstä huolehtiminen ja EA-laukun pelipaikalla olon varmistaminen
- avustaa tarvittaessa valmentajaa harjoituksissa

Rahastonhoitaja
- joukkueen varojen hallinta ja varainhankinnan organisointi joukkueenjohtajan kanssa
- joukkueen kirjanpito ja tilinpäätös sekä talousarvion tekeminen
- tilinkäyttöoikeus

Buffetvastaava
- buffet- ja tehtävälistojen laatiminen sekä toimittaminen joukkueelle hyvissä ajoin ennen buffetin järjestämistä
- voimassa olevien hygieniasääntöjen ohjeistaminen ja noudattamisen valvominen
- joukkueen buffettarvikkeiden säilyttäminen
- seuran omaisuutta olevien buffettarvikkeiden toimittaminen buffettiin ja käytön jälkeen takaisin paikalleen palauttaminen käyttökunnossa
- buffetvastaavan tärkein tehtävä on buffettien organisointi ja valvominen. Tarkoitus ei ole huolehtia tehtävistä yksin vaan hän voi jakaa tehtävät joukkueen muille vanhemmille

Joukkueella voi olla myös muita toimihenkilöitä kuten somevastaava, kenttämestari tai varainhankintavastaava.