Tietosuojaseloste

(päivitetty 24.10.2019)

1. Rekisterin pitäjä
Kaarinan Nappulat ry, Keskiyöntie 3, 20780 Kaarina

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Kaarinan Nappulat ry toimisto@kaana.fi puh. 044 726 3110

3. Rekisterin nimi
Kaarinan Nappulat pelaajat, toimihenkilöt, peliohjaajat ja kannatusjäsenet

4. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn henkilön /tämän huoltajan suostumuksella tai jäsenyyden perusteella.

5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• jäsenen rekisteröinti pelaajaksi tai toimihenkilöksi
• kilpailutoiminnan toteuttaminen (mm. peliohjaajat, pelaajasiirrot, ottelupöytäkirjat, pelaajaluettelot)
• tulospalvelun ylläpito
• toimijarekisterin ylläpito
• tietojen välittäminen SPL:n rekisteriin ja vakuutusrekisteriin (lisäksi erillinen SPL tietojenkäsittely suostumus)
• sähköinen viestintä: toimihenkilöiden postituslista, ryhmäkohtaiset postituslistat, sidosryhmäyhteydet
• tilastointi
• asiakaspalvelun toteuttaminen ja toiminnan kehittäminen

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• käyttäjän /lapsen holhoojan antamat henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
• pelaajan /toimihenkilön nimi, sukupuoli, syntymäaika (tarvittaessa syntymämaa,
• kaupunki ja henkilön kansallisuus), yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• pelaajan SPL pelipassitunniste (PalloID) yksilöivänä tunnisteena
• tiedot luvista, suostumuksista ja kielloista
• jäsensuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, pelioikeus

7. Jäsenrekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• toimihenkilöltä itseltään, pelaajan huoltajalta tai hänen edustajaltaan, sähköisesti, sähköpostilla, puhelimitse, lomakkeella
• rekisterinkäsittelijän syöttämänä
8. Tietojen säilyttäminen Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät Rekisterinpitäjän työntekijät

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Kaarinan Nappuloiden rekisteritietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Emme myy tai vuokraa tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja ainoastaan seuraavissa tapauksissa: - voimme luovuttaa henkilötietoja käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. - voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon ettei tiedon kohde ole enää tunnistettavissa. - mikäli järjestelemme uudelleen toimintaamme, voidaan käyttäjän henkilötietoja luovuttaa uuden organisaation sisällä - Suomen Palloliiton rekistereihin, kilpailujärjestelmiin ja julkaisuihin

12. Rekisteröidyn oikeudet
• Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena tai henkilökohtaisesti seuran toimistolla.
• Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti.
• Rekisteröidyllä on oikeus poistaa tiedot ilmoittamalla siitä kirjallisesti postitse tai sähköpostitse.
• Jäsenrekisterin tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa jäsenen mahdollisuuksiin osallistua viralliseen toimintaa.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa, salasanalla suojattuna

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.