Tukimateriaali

Materiaalia


Näille sivuille on kerätty materiaaleja seura- ja pelitoimintaa varten.

Valmentajille sekä joukkueenjohtajille tarkoitetut materiaalit on kerätty omiin Drive-kansioihin, joihin linkit löytyvät jojo- ja valmennusryhmien tiedoista.