Pelisääntöohjeistus

Muistakaa, että joukkueen pelisäännöt tehdään vain siksi, että niiden tiedetään selkiyttävän joukkueen
toiminnassa tärkeää ilmapiiriä, samalla kun ne lisäävät myös vanhempien tietoa säännöistä ja seuran
tavoitteista. Siksi ne kannattaakin aina laatia jo harjoittelukauden alussa. Palauttakaa ainakin vanhempienja joukkueen johdon välillä sovitut säännöt. Toimenpiteet ovat valtakunnallisesti yhteneväiset jatoimivat internetin kautta. Joltakin joukkueen johtohenkilöltä tai seurasta löytyy varmasti nettiyhteys,
jolla asian voi kätevästi tehdä pelisääntökeskustelun jälkeen. Hyvin hoidetuissa seuroissa nuorisovastaavatantavat seuran haluamat keskustelun aiheet ja periaatteet sekä valvovat pelisääntöjen
toteutumista kauden aikana. Siksi jokaisen joukkueen tulee toimittaa yhdessä tehdyt pelisääntönsä
paitsi seuran nuorisovastaavalle, myös kaikille vanhemmille ja pelaajille. Piiriin ja Nuori Suomi ry:
n ne tulevat Palloliitosta automaattisesti. Tästä nettiosoitteesta pääset suoraan toimintaohjeisiin:
 

Yhteiset Pelisäännöt ovat joukkueiden työrauhan takaaja

Vain tekemällä ohjaajien ja vanhempien pelisääntökeskustelussa sopimat joukkueen
Pelisäännöt, alle 15v. joukkueenne saa oikeuden osallistumisoikeuden piirin
ja liiton järjestämään pelitoimintaan.
Piiri avustaa tarvittaessa informoiden Pelisääntökeskustelujen toteutuksessa. Tavoitteena on joukkueiden
toiminnan entistä parempi sujuminen ja kaikkien parempi sitoutuminen yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseen. Keskustelujen aiheiksi saat apua em. nettisivuilta, mutta voitte myös tehdä ne omien
tarpeiden ja edellisen vuoden kokemusten pohjalta. Muistakaa aina keskustellessanne Kaikki Pelaasääntöjen
sisältö sekä seuran sääntöjen ja tavoitteiden mukaiset asiat!
 
Jalkapallojoukkueet laativat vuosittain ennen pelikauden alkua Pelisäännöt.
Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä on tutkimuksien mukaan huolestuttava.
  

Lisäksi pelisääntökeskusteluissa keskustelkaa ainakin seuraavista:

Jalkapallon Leikkimaailma (11v. ja sitä nuoremmat tytöt ja pojat)
• Miten Puolen Pelin Takuun toteutuminen varmistetaan joukkueemme toiminnassa?
• Miten varmistamme myönteisen ja kannustavan suhtautumisen muihin harrastuksiin?
• Miten varmistamme, että ryhmän kaikki lapset pääsevät tasavertaisesti osallistumaan toimintaan
sekä harjoituksissa että otteluissa?
• Miten käyttäydymme kentän laidalla, jotta lapset saavat peli- ja harjoittelurauhan?
• Miten varmistamme lasten toiminnan leikinomaisuuden?
• Mitkä ovat sopivia harjoitus- ja ottelumääriä lasten/perheiden kannalta?
• Miten voimme joukkueen vanhempina ja taustahenkilöinä omalla esimerkillämme edistää päihteettömiä
elämäntapoja?
• Millainen kielenkäyttö on sopivaa kentän laidalla?